Лабораторія фінансової грамотності

Мета: підвищення фінансової грамотності дітей та підлітків, вчителів, підготовка до прийняття фінансових рішень та реалізації власних бізнес-ідей для повноцінної соціалізації та забезпечення економічного добробуту школярів, дітей та підлітків

Завдання 1. Продемонстувати динаміку застосування фінансової грамотності від давнини до сьогодення, дозволяючи дітям та підліткам інтегруватися в сучасний світовий контекст.

Завдання 2. Заохочення до фінансової та економічної діяльності, до розвитку творчого потенціалу та креативного підходу до праці.

Завдання 3. Надати дітям та підліткам поштовх до здобуття економічної освіти, демонструючи, наскільки захоплюючою, цікавою та творчою може бути фінансова атмосфера та атмосфера підприємництва, а знання у фінансовій сфері надзвичайно важливі у повсякденному житті для забезпечення економічного добробуту.

Проект (стислий опис): Запровадження шкільної валюти, як засобу стимулування та дисциплінізації.

Цей проєкт - це сукупність інструментів, котрими ми можемо не тільки підвищити фінансову компетентність серед колектіву, а ще й дієвий засіб дисциплінізаці, організації та мотивації освітнього процесу.

Склад:

Біла Олена  - керівник

Шустак Людмила

Шепелєва Оксана 

Андрєєва Олександра - заступник

Шепелєв Микола

Анциферова Лариса - ментор

Презентація: https://docs.google.com/presentation/d/1seURDDEyvk5GR9hWlyIOZKpQ8fqIwjqk/edit#slide=id.p1