Мова (мови) освітнього процесу  - українська.

В 3а, 4а класах викладання здійснюється мовою національної меншини (російською) поряд із державною мовою.