СЕЕН - лабораторія

Мета:

- виховувати в учнів базові людські цінності, формувати системне і критичне мислення, розвивати навички зосередження уваги,

співпереживання до себе й до інших;

- проводити та інтегрувати матеріали СЕЕН в освітній процес, створити збірку матеріалів СЕЕН-suitcase.

Завдання 1. Системне використання вправ СЕЕН в освітньому процесі;

Завдання 2. Розробка власних уроків та вправ з урахуванням вікових та індивідуальних потреб учнівства;

Завдання 3. Розвиток в учнів критичного мислення; набуття ними знань, умінь і навичок медіації;

Завдання 4. Створення СЕЕН-suitcase (збірка матеріалів СЕЕН школи);

Завдання 5. Навчання практикам СЕЕН педагогів міста.

Проект (стислий опис): створити збірку власних розробок практик, уроків та вправ соціально-емоційного та етичного навчання.

Склад:

Тріманова Валентина - керівник

Неручок Інна

Лукьяненко Дарія

Савіна Анастасія

Нестер Ірина

Шишляннікова Анна 

Сидорова Ольга

Матвієнко Катерина

Савенко Олена

Залюбовська Надія

Харіоновська Ірина

Негрей Марина.

Савко Ігор

Парфенова Олександра

Нетесова Катерина 

Мазан Рада

Зайкіна Лаура - ментор

Презентація: https://drive.google.com/file/d/10514jrTpU2eCiLg7KyyQCraadtK2dwmQ/view?usp=sharing